Polityka prywatności

1. Prywatność użytkowników serwisu crushly.com

crushly.com jest własnością firmy i przykłada dużą wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Firma jako administrator danych osobowych serwisu crushly.com, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji lub usunięcia.

 

2. Dane wykorzystywane przez serwis crushly.com oraz kwestie techniczne

Wszystkie dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez crushly.com, mogą zawierać informacje typu adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Użytkownik używając naszego serwisu wyraża zgodę na zapisywanie do bazy danych adresu IP komputera, z którego nastąpiło przesłanie informacji oraz wykorzystanie tych danych w celu późniejszej jego identyfikacji. Fol-Simp wykorzystuje wszelkie dane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Portal crushly.com posiada obszary, które wykorzystują tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, zawierające informację zapisywaną przez serwer, którą to serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.

 

3. Działalność marketingowa serwisu crushly.com

Serwis może organizować konkursy, promocje, imprezy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktowania się w celu informacji. Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej i wykorzystywane do działalności marketingowej serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, zawierających informacje odnoszące się do funkcjonowania serwisu, lub też inne, niekomercyjne wiadomości np. życzenia okolicznościowe bądź informacje o wiadomościach na portalu.

 

4. Administrator danych

1. Dane i adres administratora danych:

Administratorem danych osobowych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych ("RODO") i krajowymi przepisami państw członkowskich UE o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych jest:

Sirtemed LTd

Lordou Vyronos 61, Lumiel Building 4th floor 6023, Larnaca, Cyprus

Dane rejestrowe: ΗΕ 368447 

2. Dane i adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Ochrona Państwa danych osobowych odgrywa ważną rolę dla SIRTEMED LTD W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych w SIRTEMED LTD., prosimy o kontakt w odpowiednim oknie na stronie w zakładce "kontakt" bądź e-mail contact@crushly.com

3. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych:

a. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji naszych usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z reguły wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których ubieganie się o Państwa uprzednią zgodę nie jest możliwe z przyczyn faktycznych lub w których przetwarzanie

Państwa danych osobowych jest dozwolone na podstawie upoważnienia prawnego.

b. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim staramy się uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest Art. 6 (1) lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy zawartej między Państwem a nami jest art. 6 (1) lit. b) RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania danych w zakresie czynności przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. c) RODO.

 

5. Usunięcie danych

Administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika, jeżeli nastąpiło naruszenie regulaminu portalu. Użytkownik ma prawo do usunięcia wszelkich danych poprzez likwidację konta w crushly.com

 

6. Postanowienia końcowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każda osoba wykorzystującą w jakikolwiek sposób crushly.com zobowiązana jest do zapoznania się z aktualną Polityką Prywatności.